Ontwerptraject

1. Na uw interesse start Van Doren Tuinontwerp met een oriënterend gesprek waarbij uw persoonlijke wensen worden geïnventariseerd en er van gedachte wordt gewisseld over de mogelijkheden die uw tuin biedt.

2. Daarna wordt de tuin ingemeten, waarbij veel aandacht is voor reeds aanwezige elementen die u wilt behouden.

3. In een vervolgafspraak wordt een voorlopig ontwerp gepresenteerd, waarbij aan de hand van referentiefoto’s en/of 3D ontwerpen het plan wordt verduidelijkt. Eventuele aanpassingen hierop zijn mogelijk; deze worden vervolgens verwerkt in een definitief ontwerp.

4. In het definitief ontwerp is de keuze van materialen aangegeven, is een beplantingsplan opgesteld en worden desgewenst verlichting en beregening opgenomen. Indien nodig worden er technische detailtekeningen bijgevoegd.

Gedurende het ontwerpproces is er veel ruimte voor uw persoonlijke inbreng!

Wat kost een ontwerptekening? Het maken van een tuinontwerp wordt uitgevoerd tegen een van te voren overeengekomen bedrag, zodat duidelijk is waar u aan toe bent. Dit bedrag wordt vastgelegd in een offerte waarbij wordt omschreven welke onderdelen van het ontwerpproces in het totaalbedrag zijn opgenomen. Voor het maken van een ontwerptekening staat geen standaard vast bedrag, omdat uw situatie persoonlijk is en daarom altijd een maatwerk plan wordt gemaakt.
Na ontvangst van uw opdracht wordt gestart met het maken van het voorlopig ontwerp, welke vervolgens binnen twee á drie weken aan u wordt voorgelegd.

Contact